วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมทุกภาคส่วนและพ่อค้าประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ต่อมาได้ลงนามถวายพระพรฯ และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_8848 IMG_8857 IMG_8860 IMG_8871 IMG_8884 IMG_8887 IMG_8888 IMG_8894 IMG_8899 IMG_8910 IMG_8915 IMG_8920 IMG_8924

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1