ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด  สาขาบ้านเขาช่องแคบ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านคลองหาด  สาขาบ้านเขาช่องแคบ

Polsob

ติดต่อ สพป.สก.1