สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รร.บ้านหน้าสถานี

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 50,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี โทร 037-241493 ยื่นซองภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1