คุณครูคนใหม่ของหนู

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของพวกเรา คุณครูไพโรจน์ แสนจันทร์  ที่ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ในการนี้ ท่าน ผอ. มณี มั่งคั่ง และคณะครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้มาส่งคุณครูไพโรจน์ ในครั้งนี้ โดยมีท่านผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 65468 65469  6547165470

ติดต่อเรา