ประชุมรับมอบนโยบาย อ.วังสมบูรณ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบาย ในการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารข้าราชการครูในสังกัด พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ในการนี้กลุ่มข้าราชการครูได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ นี้ ของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร และข้าราชการในกลุ่มเครือข่าย อีกด้วย

IMG_8740 IMG_8744 IMG_8745 IMG_8746 IMG_8748 IMG_8749 IMG_8751 IMG_8752 IMG_8753 IMG_8754 IMG_8755 IMG_8756 IMG_8758 IMG_8760 IMG_8762 IMG_8763 IMG_8765 IMG_8772 IMG_8777 IMG_8779 IMG_8781 IMG_8791 IMG_8795 IMG_8800 IMG_8803 IMG_8805

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา