ประชุมรับมอบนโยบาย ขรก.อ.เมืองสระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบาย ในการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารข้าราชการครูในสังกัด พื้นที่อำเภอเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

IMG_8718 IMG_8720 IMG_8721 IMG_8724 IMG_8725 IMG_8728 IMG_8729 IMG_8730 IMG_8731 IMG_8732 IMG_8733 IMG_8735

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1