ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทองประชุมสวัสดิการกลุ่มตำบลวังทอง

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทองประชุมสวัสดิการกลุ่มตำบลวังทอง ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1