โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จำนวน 2 รายการ  ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อนของระบบ EGP

ติดต่อ สพป.สก.1