โรงเรียนบ้านท่าเต้น ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

 

โรงเรียนบ้านท่าเต้น ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

สนใจเสนอ ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดที่ โรงเรียนบ้านท่าเต้น  ตำบลพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.08-772-49-120623120524573  ในเวลาราชการ

ติดต่อเรา