โรงเรียนบ้านเขาแหลม ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

โรงเรียนบ้านเขาแหลม ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

สนใจเสนอ ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดที่ โรงเรียนบ้านเขาแหลม  ถนน สระแก้ว จันทบุรี ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทร..039497766 ในเวลาราชการ

P1 P2 P3 P4

ติดต่อ สพป.สก.1