โรงเรียนบ้านคลองผักขม ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

2ประกาศสอบราคา 50000 งบปี 2556

2ประกาศสอบราคา 230000 งบปี 2557