โครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว

1 IMG_7094 IMG_7097 IMG_7102 IMG_7107 IMG_7118 IMG_7127 IMG_7130 IMG_7131 IMG_7133 IMG_7134 IMG_7135 IMG_7141 IMG_7162 IMG_7166

ติดต่อ สพป.สก.1