โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ(งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 2 โครงการ (งบประมาณปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

klongtasoot1klongtasoot2

 

ติดต่อเรา