พิธีหล่อเทียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

เมื่อวันพุธ  ที่  22  กรกฎาคม  2558  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น  โดยเทียนที่สำเร็จจากการหล่อเทียนในครังนี้  ทางโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์โดย ท่านผู้อำนวยการ อรรณพ  ติระวัฒน์  จักได้นำนักเรียนพร้อมคณะครูร่วมกันนำไปถวายวัดในหมู่บ้านเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป

DSCF1793

DSCF1683DSCF1709 DSCF1706DSCF1693 DSCF1686 DSCF1685 DSCF1696 page10 page9 page8 page7 page6 page5 page4 page3 page1 page

ติดต่อ สพป.สก.1