โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2  โครงการ (งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ  2557) งบประมาณปี  2556  เป็นเงิน  50,000  บาท งบประมาณปี  2557  เป็นเงิน  230,000  บาท

ติดต่อเรา