การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูอำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูอำเภอเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

1 IMG_6958 IMG_6964 IMG_6976 IMG_6979 IMG_6982 IMG_6984 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6998 IMG_7000 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7007 IMG_7008 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7053 IMG_7063 IMG_7070 IMG_7074 IMG_7077 IMG_7085

ติดต่อ สพป.สก.1