“ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งแนวดำเนินการตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยได้แจ้งแนวการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว

21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_9708

IMG_9724

IMG_9679

IMG_9700

IMG_9702

IMG_9671

IMG_9713

IMG_9717

ติดต่อเรา