โรงเรียนบ้านนาดี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

โรงเรียนบ้านนาดี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 โครงการ

ตามเอกสารแนบ ดังนี้

Doc1 Doc2

ติดต่อเรา