โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557)

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2  โครงการ (งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ  2557)

งบประมาณปี  2556  เป็นเงิน  50,000  บาท

งบประมาณปี  2557  เป็นเงิน  276,000  บาทpragad 004 pragad 005