การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557

ด้วย บริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญาขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
สู่โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับในปี 2557 นี้ ได้เปิดโอกาศให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
500 โรงเรียน
ดังนั้นจึงให้โรงเรียนที่สนใจ ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา