ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน

IMG_8907 IMG_8908 IMG_8909 IMG_8910 IMG_8911 IMG_8912 IMG_8913 IMG_8914 IMG_8915 IMG_8916 IMG_8917 IMG_8918 IMG_8919 IMG_8920 IMG_8921 IMG_8922 IMG_8923 IMG_8924 IMG_8925 IMG_8926 IMG_8927 IMG_8928 IMG_8929 IMG_8930 IMG_8931 IMG_8932 IMG_8933 IMG_8934 IMG_8935 IMG_8937 IMG_8938 IMG_8939 IMG_8940 IMG_8941 IMG_8942 IMG_8943 IMG_8944 IMG_8945 IMG_8946 IMG_8947 IMG_8948 IMG_8949 IMG_8950 IMG_8951 IMG_8952 IMG_8953 IMG_8954 IMG_8955 IMG_8956 IMG_8957 IMG_8958 IMG_8959 IMG_8960 IMG_8961IMG_8876 IMG_8878 IMG_8880 IMG_8882 IMG_8883 IMG_8885 IMG_8887 IMG_8889 IMG_8892 IMG_8894 IMG_8895 IMG_8897 IMG_8899 IMG_8901 IMG_8903 IMG_8906

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช    ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี  ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร   อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา