ขยายเวลารับสมัคร หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม

แจ้งขยายเวลาเพิ่มในการรับสมัคร หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม

โรงเรียนที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร ได้ทาง E-mail : [email protected] 

ภายในวันที่  28  กรกฎาคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1