ประกาศโรงเรียนบ้านศาลาลำดวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 2 รายการ

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จำนวน 2 รายการตามประกาศสอบราคา  sld1 138000     sld2 50000

ติดต่อเรา