โรงเรียนบ้านซับเจริญ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ (งบประมาณ ปี2556 และ ปีงบประมาณ 2557 )

โรงเรียนบ้านซับเจริญ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 โครงการ  (งบประมาณ ปี2556  และ ปีงบประมาณ 2557 )
งบประมาณ ปี 2556    เป็นเงิน 50,000 บาท
งบประมาณปี 2557     เป็นเงิน  138,000 บาท

pragad57new
pragad56new

ติดต่อเรา