ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 โครงการ

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 โครงการ จำนวน 4 ชุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์56

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์57

ติดต่อเรา