ศีลธรรมสัญจร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากคณะสงฆ์อำเอภเมืองสระแก้ว ตามโครงการ พระแสดงธรรมเทศนาสัญจรในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

813.jpeg

1424

6134

6779

7735

9666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1