ประกาศโรงเรียนบ้านวังจั่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 2 รายการ

โรงเรียนบ้านวังจั่น มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จำนวน 2 รายการตามประกาศสอบราคา
prakad 1prakad 2

ติดต่อเรา