ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพระสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 2โครงการ

โรงเรียนบ้านทุ่งพระมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จำนวน 2โครงการตามประกาศสอบราคา

prakad1

prakad2

ติดต่อเรา