ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น

เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในอำเภอวังน้ำเย็น ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  (เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรและงานเกษียณอายุราชการ)

ติดต่อเรา