โครงการหมู่บ้านศีล 5

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00-15.30น. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล5 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_6673 IMG_6681 IMG_6682 IMG_6684 IMG_6705 IMG_6709 IMG_6722 IMG_6730 IMG_6746 IMG_6768 IMG_6818 IMG_6820 IMG_6824 IMG_6826 IMG_6828 IMG_6833 IMG_6835 IMG_6871

ติดต่อ สพป.สก.1