สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ขอเชิญขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ขอเชิญสมาชิกฯ ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด เลขที่ ๔๑๕/๓ ถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร ๐๓๗-๒๔๑๕๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา