สพป.พะเยา2 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๕๔ – ๔๒๑๑๕๑ ต่อ ๑๘

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1