ขอเชิญร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๘ ของโรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา โทร๐๒-๒๘๘ ๕๘๙๑ รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1