ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันกีฬา ในงานมหกรรมสัปดาห์กีฬาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันกีฬา ในงานมหกรรมสัปดาห์กีฬาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๑ www.sakaeotourism.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1