ขอเชิญร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ขอเชิญร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ และพระราชวิจิตรปฎิภาณ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://str.ac.th  โทร ๐๒-๓๕๔๔๙๙๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา