แจ้งการส่งใบสมัครการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างถึง หนังนือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ศธ 04153/ว2508 ลง 13 ก.ค.2558  ” ให้โรงเรียนส่งใบสมัครไปที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประิมเนผลการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่ ศน.วีรศักดิ์ มลิจาร  081 – 8647350  ภายในวันที่ 1 ส.ค.2558  และให้ไปรายงานตัวประกวดที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง ในวันที่ 6 ส.ค.2558 เวลา 07.30 น.

ติดต่อเรา