เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น

10307194_10200929285434043_5354102018282027323_n 10308349_10200929285794052_5231572436328750348_n 10336764_10200929286954081_168773348306593978_nโรงเรียนบ้านคลองเจริญได้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม  2557

10307194_10200929285434043_5354102018282027323_n 10308349_10200929285794052_5231572436328750348_n 10336764_10200929286954081_168773348306593978_n

ติดต่อเรา