โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

IMG_0004 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0022 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0032 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0060 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_8601 IMG_8607 IMG_8609 IMG_8627

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา