ขอเชิญคณะครูผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้วเข้าร่วมประชุม

ขอเชิญคณะครู ผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้วเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากท่าน ผอ.สพป.สระแก้วเขต1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 น. ณ.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1