***ยินดีต้อนรับนักศึกษา ป.โท…ศึกษาดูงาน***

ยินดีต้อนรับ…นักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา

ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557

……………………………………………………………

m2

m4

m1

m6

m7

m8

m10

m9

m3

m5

………………………………………………………….

ติดต่อ สพป.สก.1