วิทยากรภายนอก

โรงเรียนบ้านคลองทรายได้รับความอนุเคราะห์

จากครูสมชาย  กัวหา ที่เกษียณอายุราชการ

มาช่วยสอนเป่าขลุ่ยให้กับนักเรียน และ วิชาดนตรี

ทางโรงเรียนบ้านคลองทรายขอขอบพระคุณท่านมา ณ  โอกาสนี้

10536911_858883114188478_5645283477024249962_n 10846092_858883244188465_2077869003869137653_n 11219694_858883220855134_5986256488710953278_n 11236151_858883167521806_8119971077679400887_n 11753694_858883180855138_4367144961252409982_n

ติดต่อ สพป.สก.1