แจ้งโรงเรียนรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ

ตามที่โรงเรียนได้สั่งจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE  ขอให้ติดต่อรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่สั่งจอง แต่ไม่มีรายชื่อในรอบนี้ จะได้แจ้งให้รับในรอบต่อไป

to be34

 

ติดต่อเรา