คุณหมอใจดี มาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

คุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลุงพลู

มาตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ 

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เมื่อวันศุกร์  ที่ 17  กรกฎาคม 2558

***********

5

6

5

4

3

2

ติดต่อเรา