เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน BBL

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

นำโดย ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมกันพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวการสอน BBL

DSC00004 DSC00023 DSC00042 DSC00051 DSC00068 DSC00087 DSC00092 DSC00298 DSC00308 DSC00331

ติดต่อเรา