ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐ คน

IMG_8575 IMG_8595 IMG_9947 IMG_9955 IMG_9957 IMG_9958 IMG_9962 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9967

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา