เด็กๆฟังพระแสดงธรรมเทศนา

โครงการพระแสดงธรรมเทศนาสัญจร

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558

**********

1 2 3 4 5 6

Message us