งานมหกรรมวิชาการ “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร”

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล  เทิดไท้สิรินธร” ในการดำเนินการครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม 9  กิจกรรม สำหรับกิจกรรม “พากเพียรพัฒนาครู”  จัดให้มีคลีนิกวิชาการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดประสบการณ์  ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน ผู้บริหารครูและนักเรียน จึงให้โรงเรียนในสังกัด ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในวันที่ 29  ก.ค.58  (เอกสารดังแนบ) 001112

ติดต่อ สพป.สก.1