ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ครูผู้สอน pakad001

ติดต่อเรา