คุณหมอมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ

คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
CHEEDYA1 CHEEDYA2 CHEEDYA3 CHEEDYA4 CHEEDYA5 CHEEDYA6 CHEEDYA8 CHEEDYA9 CHEEDYA7 CHEEDYA10

ติดต่อ สพป.สก.1