ทดสอบวัดการอ่านครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ได้ทำการทดสอบวัดการอ่านคล่องเขียนคล่องครั้งที่ 2 ครบทุกคน ทุกชั้นเรียน
810

812

2926124061896

IMG_20150721_083416

IMG_20150721_095502

S__3743778

S__3743784

S__4481027

S__4481028

S__4481029

ติดต่อเรา